Potřebná technika


Technika je nÄ›co, co tady s námi už je opravdu hodnÄ› dlouho a podle mého názoru je technika také hodnÄ› potÅ™ebná. Myslím si, že když si lidé na nÄ›co navyknou, a to v pozitivním slova smyslu, tak se potom také toho velice složitÄ› zbavují, protože když lidé si zvyknou na nÄ›co pozitivního, tak je potom složité j to odnauÄit. Já si myslím, že by ale zase byla opravdu veliká Å¡koda, kdyby lidem odpadla vÅ¡echna technika a nebo také informaÄní technologie.

Technika je potřebná.

ProÄ by jinak se tohle dále vyrábÄ›lo a nebo stavÄ›lo, kdyby potom lidé si uvÄ›domili, že jim to Å¡kodí? Já sama osobnÄ› si myslím, že technika není vůbec Å¡kodlivá. VždyÅ¥ si vemte, kolik už vÄ›cí je na elektÅ™inu a nebo další jiný náhradní pohon. V dneÅ¡ní dobÄ› jsou i kvalitní elektromobily, což jsou auta, která jsou pohánÄ›ná elektÅ™inou. Sice chápu, že mnoho lidí se stále vymlouvá na to, že je to hrozné, protože mají velice Äasté kazy a tato elektroauta vždycky Äasto vzplanou a shoří, což je pravda, ale na druhou stranu je to zase výhodné. Na tuto techniku nemusíte užívat benzín a nebo naftu, takže také Å¡etříte dost životní prostÅ™edí. Ale vÅ¡ichni víme, že nic se nemá pÅ™ehánÄ›t.

Technika je někdy složitá.

A také má ÄlovÄ›k nÄ›kdy myslet dopÅ™edu a nebo také na to, jaké dopady to může mít. Elektromobily jsou zatím jeÅ¡tÄ› hodnÄ› drahé. Ale kdyby bylo na mÄ› a mÄ›la bych si pořídit opÄ›t úplnÄ› nové auto, tak by to bylo asi auto na benzín. Já sice techniku mám hodnÄ› ráda a také ji mám doma spoustu, ale tak úplnÄ› jí nevěřím, protože elektromobily jsou novinka a nejsou tak moc prověřené, jako například mikrovlnná trouba, která pracuje na takovém principu takovém, že si ohÅ™ejete jídlo. Je tady s námi už nÄ›kolik desítek let a ne jenom pár let, jako například elektromobil. Víte, podle mÄ› je technika opravdu hodně potÅ™ebná, ale také si říkám, že vÅ¡echno má své meze. Nic se nÄ›má pÅ™ehánÄ›t.