Praktický malý byt


Myslíte si, že je malý byt je více praktiÄtÄ›jší než veliký dům? Než tÅ™eba veliký dům se zahradou? Podle mého názoru ano. V tomhle mu musí dát každý za pravdu, že malý byt je více praktický, protože tam vlastnÄ› nemusíte se tÅ™eba starat o to, když vám tÅ™eba praskne nÄ›kde vodovodní potrubí, tÅ™eba to hlavní vodovodní potrubí. O tohle se vždycky musí starat samozÅ™ejmÄ› majitel. Ale Å™eknu vám, že ne vždycky se bydlení v bytÄ› vyplatí.

Malý byt je praktický.

SamozÅ™ejmÄ›, že finanÄnÄ› to vyjde levnÄ›ji, ale moje kamarádka jednou málem vyhoÅ™ela. Bohužel její soused, který bydlel pod ní, tak zapomnÄ›l nÄ›jak asi vypnout sporák a bylo asi osm nebo devÄ›t veÄer a najednou kamarádka zaÄala cítit vÅ¡ude smrad, takový zápach z kouÅ™e. Rychle z bytu vylezli i další lidé. A koukali se na chodbu, co se to dÄ›je a zjistili, že ze zdola se line kouÅ™. Ani si nedokáži pÅ™edstavit takové ty Å¡oky a takovou paniku, co museli lidé zažívat? Rychle se volali hasiÄi, hasiÄi tady byli asi za tÅ™i nebo za ÄtyÅ™i minuty a zaÄali vÅ¡echno hasit. NaÅ¡tÄ›stí se vÅ¡echno podchytilo rychle, takže se nikdo nemusel bát, že by mu tÅ™eba vyhoÅ™el jeho byt. Ale podle mého názoru by si každý ÄlovÄ›k mÄ›l dávat veliký pozor, že když nÄ›co vaří, že také musí samozÅ™ejmÄ› vypnout sporák.

Mám ráda minimalistické byty.

On mÄ›l jeÅ¡tÄ› ten starý klasický sporák, kde jednoduÅ¡e hoÅ™el oheň. Nebyla to žádná varná deska, takže prý to nakonec bylo tak, že tam chytla prý nÄ›jaká utÄ›rka a nebo nÄ›co podobného. NÄ›jaký kus hadry a zaÄalo to z toho hoÅ™et, protože když ten oheň z toho sporáku stále plál, tak se vlastnÄ› stále podporoval a rozÅ¡iÅ™oval dál. Potom chytly prý záclony a také krabiÄka od vajíÄek. Takže potom to takhle vÅ¡echno bylo zniÄené. Tady je potom takový risk bydlet v bytÄ›, že když nÄ›kdo bude mít problémy, bude nÄ›kde nÄ›jaká potopa, tak samozÅ™ejmÄ› i ostatní lidé mohou mít potopou. V tom bytÄ› mohou mít promoÄenou zeÄ z vrchu. Lidé musí uvažovat také nad tím, že se musí starat o svůj byt. Ale kdybyste mÄ›li veliký dům, tak se musíte starat i o více vÄ›cí, a to vÄetnÄ› zahrady, která vždycky vypadá lépe, když je upravená.