Nikdy není pozdě na nový začátek


Pokud se rozhodnete pro wellness víkend pro dva v nÄ›kterém lázeňském centru, můžete spoleÄnÄ› s partnerem kromÄ› jiného oÄekávat i vstupní lékaÅ™ské vyÅ¡etÅ™ení, po nÄ›mž vám bude doporuÄena nejvhodnÄ›jší skladba léÄebných procedur a rehabilitace. VždyÅ¥ co si budeme povídat, potíže s pohybovým aparátem máme dnes v podstatÄ› vÅ¡ichni bez rozdílu. Na vinÄ› je vÄ›tÅ¡inou sedavý způsob života – mluví se o takzvaném „kancelářském syndromu“, ale nÄ›kdy za to mohou i nejrůznÄ›jší druhy adrenalinových sportů, které opÄ›rný systém ÄlovÄ›ka mohou poÅ¡kozovat.

Rehabilitace jako souÄást wellness je velmi důležitá

S výbÄ›rem nejvhodnÄ›jší rehabilitace vám pomohou zkuÅ¡ení fyzioterapeuti, kteří vám objasní vaÅ¡e problémy i možnosti jejich nápravy. Už takový krátkodobý wellness pobyt může nastartovat váš organismus k tomu, aby vaÅ¡e tÄ›lo dosáhlo opÄ›t rovnováhy po vÅ¡ech stránkách, aby opÄ›t nastal soulad mezi tÄ›lem a duší. Po návratu domů pak budete moci pokraÄovat a stanovovat si další krátkodobé cíle, které váš organismus pÅ™ivedou k celkové harmonii.