Energetická krize

Předně je třeba zdůraznit, že energetická krize se týká celé Evropy a na to by mohla mít stěží vliv jakákoliv česká vláda. Prostě protože vliv České republiky není ani zdaleka tak velký, jako například u Francie, nebo Německa. Vzhledem k tomu, že naše země je členem Evropské unie, tak naopak výše zmíněné státy mohou ovlivnit situaci u nás. Stejní kritici často poukazují na Green deal, jako hlavního viníka spolu s Německem. Nelze popřít, že se v EU stalo mnoho chyb, které situaci zkomplikovaly. Unáhlené a naivní rozhodnutí, přehlížení změny chování partnerů a neochota jsi přiznávat vzniklé chyby.  Navzdory tomu všemu je třeba hlavního viníka současné energetické krize hledat jinde.

Lidé v průvodu

Před více než dvaceti lety po nástupu Putina k moci měl tento nastupující diktátor veřejný projev a hlavní chybou zejména západoevropských politiků je fakt, že tento projev neposlouchali dostatečně pozorně a hlavně ho nebrali vážně. Lze prohlásit, že pokud by tak učinili, tak by dnes EU nemusela procházet vážnou energetickou krizí. Putin tenkrát prohlásil, že rozpad CCCP je geopolitická katastrofa, kterou je třeba napravit. Další kroky ruského vládce po celou dobu jeho vládnutí se řídily tímto projevem. Z toho projevu nepřímo vyplynulo, že demokratický svět vnímá jako svého nepřítele, který mu stojí v cestě při realizaci svých vizí. To se začalo postupně projevovat na rok od roku zhoršujících se vztazích mezi Ruskem a demokratickým světem.

Putin jsi byl vědom, že vojensky a ani ekonomicky svého soupeře nemůže porazit. Ačkoliv se snažil armádu představovat jako silnou, tak i současná válka na Ukrajině prezentuje ruskou armádu zcela v jiném světě. Ekonomicky je celé Rusko silné přibližně tak, jako Itálie, která se potýká s vysokými dluhy. Přitom velikostně by se Itálie do Ruska vešla mnohokrát. Rusko je slabé jak vojensky, tak ekonomicky. Proto konfrontaci se západem nemohl Putin vést přímo a zvolil takzvanou hybridní válku. Začal přímo i nepřímo ovlivňovat veřejné mínění v jednotlivých demokratických státech. Za účelem demokratický blok drolit. Využíval k tomu různé metody přes různé organizace po politiky, které se snažil korumpovat různými cestami a s různými efekty. Stále je pro celou Evropu ve výsledku rozdíl v následcích, zda zaplatí prezidentskou kampaň nějakému politikovi v menší zemi, jako je třeba Česká republika, nebo zajistí výhodné místo pro končícího politika v Evropě významnější zemi, jako je třeba  Německo  a otevře jsi tím cestu k dalším svým krokům. Rusko začalo nepřímo, ale aktivně ovlivňovat politiku po celé EU na různých úrovních.

Vladimír Putin

Politici v EU byli často lehkovážní a nebrali možná rizika ze strany Ruska vážně. S tím, že lze oddělit obchod a politiku. To umožnilo Putinovi nalákat je do pasti, která vyústila v současnou energetickou krizi. Za tu nemůže ani naše současná a ani ta minulá vláda, i když je lze za ledacos kritizovat. Nemůže za to ani Green deal. Green deal je rozumná cesta pro budoucnost, kterou občas řídí nerozumní politici a tím tuto správnou cestu diskreditují.  Vedle hlavního viníka Putina, který tím sleduje své dlouhodobé cíle, tak jsou na vině zejména němečtí politici, kteří dobrovolně zvyšovali závislost na ruském plynu. Takže souhra ruské pasti a německé nezodpovědnosti je hlavní příčinou této energetické krize. Tato krize by nastala za jakékoliv vlády v Česku, ale bez aktivního přispění Ruska a německých politiků by se nemohla odehrát.  Nezbývá než doufat, že se za současné situace evropští politici dostatečně poučí a nebudou v budoucnosti opakovat stejné chyby.