Bytová klimatizace chrání před úpalem a může být i zdrojem záporných iontů

Lidský organismus dokáže zvládnout krátkodobé nápory extrémů počasí poměrně snadno, je-li zcela zdráv, a má-li také mimo jiné dostatečnou zásobu rezervního magnézia. Proto není problém například pro trénovaného sportovce uběhnout maratonskou trať i v tropickém vedru, anebo přežít po dobu několika hodin ve velmi chladném prostředí ve sporém oděvu.

klimatizace v bytě

Toto však platí pouze pro přechodné období v řádu hodin, lidské tělo má totiž také své limity a nelze jej vystavovat těmto vlivům dlouhé týdny či měsíce. Problém totiž tkví v tom, že jsme teplokrevní savci, a že naše těla musí neustále udržovat stabilní tělesnou teplotu 36,5 stupně Celsia, a jestliže jsme dlouhou dobu vystaveni teplotám velmi nízkým, může dojít k podchlazení, k prudkému snížení tělesné teploty a k následné smrti.

ovladač klimatizace

Něco podobného však platí i pro teploty vysoké. Letní tropická vedra rozhodně nepatří k přirozeným projevům životního prostředí mírného klimatu, a trvají-li delší dobu, může to mnoha lidem přinést i závažné zdravotní problémy. Pamatujme na to, že optimální teplota zevního prostředí, kde se pohybujeme, je mezi 20 a 24 stupni Celsia, proto také míváme tuto teplotu po celou dobu vytápění obytných prostor v zimních měsících, a proto se také snažíme udržet ji i v létě pomocí bytové klimatizace.

Lidé, kteří jsou delší čas vystaveni působení vysokých teplot v bytě, bývají ohroženi úpalem. Úpal je obecně zdravotní problém, který může vyvolat zvýšení tělesné teploty až do hraniční horečky, která již koliduje s přežitím, a dlouhodobý úpal může být i příčinou smrti.

Ve městech se v letních měsících objevuje další problém – spolu s velmi vysokými teplotami na lidské tělo neblaze působí i smog a zvýšená tvorba tzv. kladných iontů, které urychlují degradaci buněk a tím pádem celý proces stárnutí. Máte-li možnost mít v bytě klimatizaci, požádejte odborníky i o instalaci zařízení, které vytváří záporné ionty, tolik potřebné pro přirozenou regeneraci. Záporné ionty se vyskytují zejména v přírodě v blízkosti vodních toků, a proto se tam také cítíme lépe, než kdekoli jinde.