VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

V odvětví vodohospodářských staveb se věnujeme především těmto činnostem:

- čistírny odpadních vod
- úpravny vody
- vodovody a kanalizace

QUARDO a.s. využívá zkušenosti specialistů s dlouholetou praxí při budování a uvádění čistíren a úpraven vod do provozu za souběžné péče a přípravy mladé generace zaměstnanců. Na cestě za kvalitou firma upřednostňuje kombinaci špičkové zahraniční technologie s osvědčeným tuzemským zařízením s cílem minimalizovat investiční náklady při vysoké úrovni funkčnosti a
spolehlivosti.

Dodavatelské možnosti firmy:
- generální dodávky staveb "na klíč"
- rekonstrukce, intenzifikace a rozšíření staveb
- opravy technologických zařízení
- kompletní realizace technologické části staveb
- dodávky technologických uzlů
- poradenství, projekt, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
- odborný servis

Specifická nabídka

Specifická nabídka

- malé biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1000-5000 ekvivalentních obyvatel
- velké mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro města a obce jakékoliv kapacity
- čistírny průmyslových odpadních vod
- neutralizační stanice
- mechanicko-chemicko-biologické čistírny vysoce zatížených odpadních vod (hutní, chemický, textilní, potravinářský,
- farmaceutický průmysl aj.)
- čistírny zemědělských odpadních vod
- systémy pro provzdušnění rybníků a jezer
- úpravny pitné, užitkové a průmyslové vody hygienizace kalu
- vápenné hospodářství pro ČOV a ÚV
- výroba, dodávka a montáž technologických zařízení:
- sedimentační nádrže (DN, UN, ZN, aj.)
- shrabovací zařízení
- lapáky písku, štěrku
- sila na kal, vápno apod.
- zařízení pro dopravu a dávkování vápna
- dešťové zdrže
- další strojní vybavení pro ČOV a ÚV dle přání zákazníka.
- nerezové bazény filtrační stanice, čerpadla
- potrubní rozvody.