Projektová a konstrukční dokumentace

Společnost QUARDO a.s. zajišťuje pro své zákazníky projekční a konstrukční dokumentaci (basic design, detail design) požadovaných systémů a celků včetně zpracování pevnostních výpočtů.

Pevnostní výpočty


- potrubních systémů včetně uložení a podpůrných ocelových konstrukcí aparátů (tlakových nádob, výměníků, reaktorů, kolon atd.) libovolných tvarů, typů a velikostí
- kotvení nádrží libovolných velikostí a tvarů (válcové, víceválcové, kulové, hranaté atd.)
- kotvení vodojemů libovolných velikostí a tvarů ocelových konstrukcí libovolných typů a velikostí (technologické plošiny, podpůrné ocelové konstrukce aparátů a potrubí, haly, jeřábové dráhy, atd.)
- kotvení jeřábů libovolných typů, zvedacích zařízení a montážních pomůcek čerpadel armatur přírubových spojů na základě podrobné tuhostní analýzy jednotlivých částí spoje pro libovolné typy přírubových spojů a těsnění atd.Pevnostní výpočty se zatížením


- statickým (libovolného silového či deformačního charakteru)
- dynamickým (libovolného silového či deformačního charakteru včetně speciálních
- zatížení jako vítr, seizmicita, provozní vibrace atd.)
- teplotním polem (stacionární i nestacionární včetně šoků)Pevnostní výpočty různých typů


- statické lineární i nelineární (geometrické i materiálové nelinearity)
- dynamické (vlastní hodnoty a tvary i v komplexním oboru, harmonické kmitání,
- rozvoj dle vlastních tvarů, přímá integrace pro lineární i nelineární soustavy)
- seizmické pro libovolně definované buzení včetně metody spekter odezvy (mono i multispektrální analýza) a výpočtu HCLPF faktoru
- výpočty teplotních polí a termomechanické výpočty (stacionární, nestacionární, lineární, nelineární)
- únava
- stabilita
- různé speciální problémy jako např. kontaktní problémy, interakční problémy
- kapalina - pružná látka, lomová mechanika, kmitání vysokých štíhlých komínů ve
- větru včetně navržení tlumičů atd.

DOKUMENTACE

Pevnostní výpočty dle různých norem
- normy české, americké, britské, německé, ruské, Eurocode atd.

Pevnostní výpočty různé úrovně
- od základních (normových) až po nejsložitější kontrolní (nejčastěji MKP)

Dokumentace o stavu zařízení
- z hlediska pevnostní problematiky, a to na úrovni dle požadavků zákazníka

Zhodnocení výsledků získaných měřením
- (teploty, vibrace, posuvy atd.) z hlediska pevnosti a životnosti zařízení

Výpočty zbytkové životnosti popř. programy řízeného stárnutí
Pravděpodobnostní metody v pevnostních výpočtech
Inspekce potrubních tras a technologických zařízení
Nevýpočtové hodnocení potrubních tras na statická a seizmická zatížení
Poradenská činnost v oblasti pevnostních výpočtů

Koordinační a organizační činnost v oblasti pevnostních výpočtů
- větší subdodavatelské systémy
- mezioborová koordinace

Oponentury v oblasti pevnostních výpočtů
Vypracování metodických materiálů pro pevnostní výpočty
Modelování (3D) konstrukcí a komponent technologických zařízení včetně
tvorby výkresové dokumentace