Certifikát o systému zajišťování kvality dle normy ISO 9001:2008

Certifikát k environmentálnímu sytému řízení dle normy ISO 14001:2004

Certifikát k systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001:2007

Dostavba JE Mochovce

Inovace jednotky na výrobu ledku vápenatého

Škoda auto - Oprava střešního odkanalizování

Škoda auto - oprava potrubních rozvodů