AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Firma QUARDO a.s. úspěšně působí v automobilovém průmyslu při realizaci kompletních dodávek a montáži pro investiční celky v oblasti zdrojů a rozvodů médií v rámci ZTI, UT a zdrojů a rozvodů potřebných pro výrobní technologie svařoven, lisoven, montážních provozů, lakoven, obslužných provozů apod. Zaměřuje se zejména na realizaci:

- Splaškové a dešťové kanalizace gravitační i podtlakové
- Zdravotně technických instalací vč. zařizovacích předmětů
- Zdrojů a rozvodů ústředního topení
- Zdrojů a rozvodů chladící vody
- Zdrojů a rozvodů stlačeného vzduchu
- Rozvodů průmyslové a požární vody vč. hydrantů, zaolejovaných vod
- Zdrojů a rozvodů chladu
- Zdrojů a rozvodů technických plynů – argon, CO2, corgon

Potrubní rozvody je schopna dodat a namontovat ze všech druhů materiálů (HT, PPR, PE, černá ocel, nerezová ocel) vč. uložení a doplňkových ocelových konstrukcí.